Sự phát triển
của bé

Lần đầu làm Mẹ

Nhớ lắm! Sợ lắm!                                               Nhớ lúc...

Nhớ lắm! Sợ lắm! Nhớ lúc bác sĩ nói phải mổ đến lúc con được bế từ bụng mẹ nằm trên ngực mẹ, hai hàng nước mắt mẹ rơi rất nhiều, nước mắt rơi vì sợ vì hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời mang con đến bên mẹ.

image18-400x298

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT