Sự phát triển
của bé

Hãy đặt vào địa vị của đứa trẻ khi nói chuyện với chúng

Trẻ con là tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi chính vì vậy con trẻ luôn xứng đáng với những gì chúng được hưởng, Nhưng đôi khi....

Đôi lúc chúng ta hay mắng mỏ hay đánh đập trẻ con vì không làm theo ý của cha mẹ. Bản thân mình là một người mẹ cũng thế, mỗi lần con làm gì hư hoặc bể… là mình lại không kiềm chế được cơn tức giận, có khi giận quá mình đã la mắng và đánh con. Sau mỗi lần như vậy mình đã ngồi suy nghĩ và thấy thương con vô cùng. Mình nghĩ rằng hãy đóng vai con trong mỗi lần như thế xem liệu mình có nói, có làm như con không? Như vậy mình sẽ có cách giải quyết vấn đề đúng hơn. Đôi khi trẻ con thích ba mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo hơn là mắng và đánh chúng đấy ạ.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT