Sự phát triển
của bé

Hãy sống có hiếu với cha mẹ

Đôi khi con cái dù có lớn nhưng lại làm cha mẹ phật lòng

Ngày sang mộ cho bác trưởng. Cả nhà tập trung về quê nhà mình để lo công việc cho bác. Hai ngày và 35 mâm cỗ. Ai ai cũng tất bật vơí mọi việc để mong sao bác được về nhà mới đẹp và yên nghỉ. Duy nhất có cháu dâu là không vào thắp hương bác. Đã thế cháu dâu ấy lại còn nói chồng mang sổ đỏ đất của bố mẹ chồng đi cắm. Và nói rằng nếu ai lấy lại sẽ ggiết người đó. … cô chú nhà mình-tức bố mẹ chồng cháu dâu ấy, vì tức quá mà ngã bệnh.
Cháu dâu ấy còn nói rằng mộ của bác sẽ bị phá…
Cả gia đình đã họp lại và đến nói chuyện với gia đình cháu dâu. Tuy nhiên không có khả thi.
Với mình nghĩ rằng khi con cái trong nhà mà sống thất đức, bất hiếu với cha mẹ sau này sẽ lãnh hậu quả cho mình và đời con. Còn cha còn mẹ ai ơi hãy sống có đức đừng để cha mẹ phiền lòng ngã bệnh. Rồi đến lúc hối hận không kịp đâu.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT