Sự phát triển
của bé

Em Cà Na ??

Muội - Na của mẹ

Em Na – bản sao của chị hai Xí Muội 🙂
Hao hao chị hai về khuôn mặt, còn giống chị hai về nết ngủ, cái ngáp ngủ hay các biểu cảm lúc cười và cả tiếng khóc :))
Love all u, my babi ????
P/s: Na-12 ngày tuổi :))

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT