Sự phát triển
của bé

Đừng đánh giá như nhau

Không phải hoa nào đẹp cũng có gai

Mình thấy mọi người đều nhìn vẻ bề ngoài rối đánh đồng như nhau cả đâu phải hoa nào đẹp cũng là hoa có gái , đâu phải phụ nữ nào cũng nhiều chuyện và cũng đâu phải ai ngồi máy tính chơi game là phí phạm thời gian . Có nhiểu người không hiểu thấy mò vào máy tính là nói này nói nọ nhưng có khói mẹ bỉm sữa hiện nay đang kiếm quà , kiếm tiền cho con bằng game facebook đó thôi . Đây chỉ là việc nhỏ hãy còn nhiều cái khác nữa đòi hỏi ta khi đánh giá phải nhìn vào nhiều khía cạnh , muốn đánh giá một con người hãy nhìn vào mọi mặc mà đánh giá

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT