Sự phát triển
của bé

Cuối tuàn lại đi

sở thích của nhà bin

Nhà em dạo này thành ngựa mất rồi.
Cứ cuối tuần là lại rủ nhau đi trốn
Hết xuống biển bây giờ ta lại lên rừng
Bố mẹ đi bộ thì mệt mà nhìn thằng chó con cứ chạy ton ton như Thị Nở sang nhà nhân ngãi mà không biết mệt…
Cứ luôn khỏe mạnh con nhé, bố mẹ sẽ dắt con đi khắp muôn nơi… 

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT