Sự phát triển
của bé

Cong đít bậm môi đứng dậy ?

Cheese của e đi thành thạo muộn lắm (13tháng) nên gđình ai cũng mong đi ... hỡi ôi bi h dí là xì khói lun , chạy hơn ngựa ... ? Tầm...

Cheese của e đi thành thạo muộn lắm (13tháng) nên gđình ai cũng mong đi … hỡi ôi bi h dí là xì khói lun , chạy hơn ngựa … ? Tầm này 11tháng em dắt đi siêu thị , đang ngồi nghĩ mệt ảnh qánh 1 qả bom rõ to nghe hết hồn , sao đó lòm còm bò dậy vì chỉ mới đứng đc nên vừa núm níu vừa bậm môi vừa đi chàng hảng chắc vì đang ị … nhìn vừa mắc cười và vừa thúi mà chạy ko kịp

IMG_0353-400x300

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT