Sự phát triển
của bé

Con yêu đã lớn! :D

Bắp Cải biết giúp đỡ mọi người trong nhà khi được yêu cầu. Riêng a 2 thì không cần yêu cầu cũng giúp luôn.

Bé giúp mẹ dọn dép lên kệ. giúp a 2 mặc quần, lấy cặp, lấy giầy…lấy giúp ba remot. bán hàng giúp bà. tự mặc quần áo( dù mặc chưa hoàn chỉnh :D)

FB_20160108_16_06_35_Saved_Picture-400x568

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT