Sự phát triển
của bé

Con yêu…ba mãi yêu con

Ba yêu con! Yêu con ngay từ lúc nghe mẹ con báo 2 vạch...ba vừa vui vừa lo. Vui vì ba sắp được làm ba của con; lo vì ba không biết ba có thể che chở...

Ba yêu con! Yêu con ngay từ lúc nghe mẹ con báo 2 vạch…ba vừa vui vừa lo. Vui vì ba sắp được làm ba của con; lo vì ba không biết ba có thể che chở cho 2 mẹ con.

IMG_20170322_214257-400x554

No tags for this post.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8534 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 7370 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 987 chủ đề | 
  • 12490 trả lời
  tích lũy được 6707 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10140 trả lời
  tích lũy được 6051 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15562 trả lời
  tích lũy được 5467 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT