Sự phát triển
của bé

Con trai là thiên thần hạnh phúc của ba mẹ

Ngày 18 tháng 7 năm  2015 là ngày hạnh phúc nhất đối với ba và mẹ. Đó là ngày con trai của ba mẹ chào đơi. Còn 2...

Ngày 18 tháng 7 năm  2015 là ngày hạnh phúc nhất đối với ba và mẹ. Đó là ngày con trai của ba mẹ chào đơi.
Còn 2 ngày nữa là con tròn 6 tháng tuổi. Mẹ sắp phải đi làm trở lại rồi. Eo ơi! Sẽ nhớ con trai lắm đây. 
Nhưng không sao, những lúc đi làm nếu nhớ con mẹ sẽ mở điện thoại để xem lại hình và video của con cho đỡ ghiền vậy. 

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT