Sự phát triển
của bé

Con trai đã được nhờ

Con đã biết giúp mẹ phơi quần ao

Thấy mẹ quét nhà con trai bảo mẹ ngồi nghỉ đi để con giúp mẹ cho. Mặc du con chẳng biết quét thê nào ,từ bên đây lại sang bên no nhưng nghe con nói thế mẹ thấy vui vô cùng . Iu con nhất luôn

IMG_20151122_075947-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT