Sự phát triển
của bé

Con nay đã lớn

Yêu lắm con gái!

Nàng í nay đã lớn thật rồi.
Mẹ đi làm về, vẫy tay í ơi, nhoài người đòi theo, miệng grừ grừ liên tục.
Mẹ xuống bếp, gọi “Đam ơi, mang giỏ xuống cho mẹ”, là thấy em lũn cũn mang xuống như này đây nè.
Yêu lắm con gái nhà mình!!!
Mang vào cất cho mẹ nè ^^

Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT