Sự phát triển
của bé

Con làm mẹ hết hồn

Con chơi 1 mình đã ra khỏi xe

Mẹ phải đi ra ngoài cho con ở trong nhà, mọi bữa con cũng toàn ngồi đó chơi. Thế mà lúc mẹ vào đạ thấy con ngồi nghịch rổ lạc. Không hjểu kiểu gì mà con ra được, kiểm tra thì không thấy con bị đau, hất tay mẹ ra bò tiếp. Ày ày kiểu này phảj để mắt tới con nhjều hơn rồi. Giờ xe tròn không an toàn với con nữa.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8485 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 7365 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 6340 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 6046 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15563 trả lời
  tích lũy được 5414 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT