Sự phát triển
của bé

Con làm mẹ hết hồn

Con chơi 1 mình đã ra khỏi xe

Mẹ phải đi ra ngoài cho con ở trong nhà, mọi bữa con cũng toàn ngồi đó chơi. Thế mà lúc mẹ vào đạ thấy con ngồi nghịch rổ lạc. Không hjểu kiểu gì mà con ra được, kiểm tra thì không thấy con bị đau, hất tay mẹ ra bò tiếp. Ày ày kiểu này phảj để mắt tới con nhjều hơn rồi. Giờ xe tròn không an toàn với con nữa.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32124 trả lời
  tích lũy được 8456 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10348 trả lời
  tích lũy được 7358 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12271 trả lời
  tích lũy được 6324 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 800 chủ đề | 
  • 10132 trả lời
  tích lũy được 6031 điểm
  4
 • Mẹ Subill
  • 589 chủ đề | 
  • 10359 trả lời
  tích lũy được 5371 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT