Sự phát triển
của bé

Con khoe roi mẹ oi

Do thòi Tuyết náng nóng hai chị em nhà mình cú nóng đi nóng lại mãi,giò thì khoé roi,mùng quá di?

Trâm con mói biết ngày xua mẹ mình vác vả với mình thế nao?Con cái khỏe mạnh thì khỏi phải lo?khi con ốm thì oi thoi lo lán quên ân mất ngủ.Con gái lớn ,khi ốm thì hỏi thậm con thì con tra lòi được mẹ đo lo còn con gái nhỏ,con còn nhỏ quá khó chiều hay đao gì thì chỉ biết khóc.Hôm nay hai con khỏe lại có thẻ an tâm chúc ròi nhìn con cười ngạn ngòi mẹ can vui mùng biết bao?Hai con hãy ngoan nhe,mau an chống lớn là mẹ vui roi

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT