Sự phát triển
của bé

Con hư quá

Dạo này con trai hư quá

Mấy ngày nay không biết con học đâu ra mà hở tí là đòi bỏ nhà đi. Không mua đồ chơi hay con đòi gì mà không cho là con nói thế. Nếu không đòi bỏ nhà đi thì bảo con giận con chết bỏ mẹ luôn. Mẹ giận con lắm con trai à, dạy con không được nói thế mà con cứ nói. Không biết con học đâu ra nữa, nhất định con mà con nói thế mẹ sẽ đánh đòn cho con chừa mới được

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT