Sự phát triển
của bé

con đi ăn đám dô

Con được bà nôi dẫn đi ăn đám dổ

Hôm nay gần nhà có cái đám dổ bà nội đi và cho con trai đi cùng. Trời ơi khen thì it mà bị máng vốn thì nhiều, đi đến nhà người khác cũng đòi làm đai ca nữa mà. Đi vê mẹ hỏi đi đám ăn được gì con nói cạp được cái đầu vịt có oc heo . Eo ôi ngộ qúa đầu con vịt mà lại oc heo

Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT