Sự phát triển
của bé

Con đã lớn ròi

Làm cha lầm mẹ hãy cản thận lòi ân tiến nói trước mật con trẻ?

Mình và ông xả bàn về vấn đề cách thúc chân nui,Nhung do lòi qua tiến lại hoi lớn tiến,trong khi con bé tina đang choi ở đó,bé lièn không choi nữa mà chạy lại.
Mẹ oi đùng nói truyện nữa được không?
Mình mói hỏi gì vậy con gái?
Bé chả lòi con không thích nói truyện lớn tiến?
Lúc đó mình mói để ý mình liền giải thích ba mẹ chỉ nói truyện không phải cụ lộn đâu con ,con không thích nói lớn tiến mẹ xẻ không nói nữa ?Lúc đó bé mói chiều chạy đi choi tiếp.mình và ông xả không nói tiếp được luôn.
Đúng là con gái mẹ lớn ròi con sáp 3 tui con gi?mẹ Hứa không bao gio to tiến trước mạt con nữa?

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT