Sự phát triển
của bé

Có quà.

Quà của mẹ nhưng dành cho con.

Hôm nay mẹ cũng có thông báo có quà trai này. Tã vải dành cho con đó. Tuy không lớn nhưng lâu lâu có tý động viên tình thần trai nhỉ? Tham gia Marrybaby thường xuyên và nhiệt tình mà chưa bao giờ được giải gì cả. Bùn bùn!

i

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT