Sự phát triển
của bé

Có cho cháu xem điện thoại đâu mà ngủ!

Anh chàng láu cá!

Tối dì bảo: Bo vào ngủ với dì đi!
Cháu ê a một hồi rồi quả quyết:
– Có cho cháu xem điện thoại một tí đâu mà ngủ cùng!
Dì bảo: Thế không cho xem điện thoại thì không ngủ với dì à?
Cháu:
– Cho cháu xem điện thoại cháu mới cho ngủ cùng!!!
Thế thôi, cháu ngủ đi, dì bảo!
Và thế là cháu leo lên giường với mẹ cháu!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT