Sự phát triển
của bé

Chuyện thi cử

hihi. Chuyện thi cử cũng có lúc thú vị, chuyện học tủ, học vẹt cũng lắm.

Chia sẻ với các mom về tờ giấy nháp của một thí sinh. Đi thi mà có thời gian vẽ mấy cái này thì cũng quá siêu nhể? hihi. Vẽ đẹp như thế thì chắc làm bài thi cũng khá lắm.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT