Sự phát triển
của bé

Cherry mùa xuân của mẹ

Dangthithanhhoa.                                                Mới ngay...

Mới ngay nào khi bác sĩ nói với mẹ con phải mô sinh sớm khi chi mới 34 tuần mẹ đã rất sơ vì con phải sinh non. Nhưng bây giờ cherry đa được 5 tháng tuổi nhìn con yêu bu bam khau khinh mẹ thay bảo mệt mỏi đều tan biến con chính là mùa xuân của mẹ và mùa nắng của cha.

IMG20160123144616-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT