Sự phát triển
của bé

Các kỳ phát triển của con

Mẹ note lại những mốc phát triển của con để sau này lỡ mẹ có quên, con có thể biết mình đã lớn thế nào

Mật 1 tháng tuổi, mẹ có thể xi con đái.
Mật 1,5 tháng tuổi, không ị són ra tã nữa, mẹ chuyển qua cho con mặc quần.
Mật 2,5 tháng tuổi, con gái mẹ không đái dầm ban đêm nữa, gần sáng con dậy đái luôn hoặc nửa đêm đái một lần, lúc con buồn đái sẽ trở người không ngủ được.
Mật 3 tháng, con đi tiêm 5 trong 1 về, sốt, mệt, con ngủ li bì, không quấy mẹ, con đau chân, không chịu nhấc chân lên từ trưa cho đến tận đêm, con đang ngủ con trở người vì mỏi, con phát hiện chân hết đau rồi, thế là con đạp ầm ầm bù cho ban ngày.
Mật 3,5 tháng, con biết lật, con học lật tổng cộng 2 ngày, sáng hôm con được 3 tháng 16 ngày là con lật cái rụp, không hề khóc vì tức bụng nhé, cổ cất cao và cứng.
Mật 4 tháng, mẹ mua bô về tập cho con ngồi bô, con đái ị đều trong bô.
Mật 5 tháng, con về nội lúc 5 tháng 5 ngày, con tiêm xong mũi 5 trong 1 thứ 3 thì con về, lúc tiêm thuốc con không khóc như các bạn, con về đau chân không chịu cho ai đụng vào chân con cả. 5 tháng 5 ngày con biết ngồi cúi, 5 tháng 10 ngày con biết ngồi thẳng lưng.
Mật 5,5 tháng, mẹ cho con ăn dặm, mẹ tập cho con ăn BLW, con rất hợp tác, con tập ăn khoảng 5 ngày thì biết đưa chính xác đồ ăn vào miệng….
Mật 7,5 tháng, con biết trườn, con trườn nhanh, con biết đòi, biết ăn vạ…
Thực ra có nhiều mốc nữa lắm gái ạ, nhưng mẹ không nhớ hết…

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT