Sự phát triển
của bé

Bước đường cùng

Tôi cũng sẽ làm thế...

Đàn ông phàm là thứ ích kỷ. Luôn nghĩ đến bố mẹ mình mà không bao giờ nghĩ đến bố mẹ người khác. Cậu có bố mẹ, tôi cũng có bố mẹ đấy thôi. Cậu muốn ở gần bố mẹ cậu để làm tròn trách nhiệm thì tôi cũng thế. Cậu là con trưởng thì tôi cũng là con cả trong gia đình, chị cả trong nhà. Thế nên đừng có coi cậu mới là quan trọng phải làm nọ làm kia còn tôi không phải làm gì. Hi vọng là không phải dùng đến kế hoạch cuối cùng. Với tôi, bố mẹ và con trai là cả mạng sống. Tôi chẳng thể nào hạnh phúc khi bố mẹ tôi không hạnh phúc cậu hiểu không. Bước đường cùng… Nếu phải dùng đến bước đường cùng tôi cũng sẽ làm thế.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32084 trả lời
  tích lũy được 8470 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10341 trả lời
  tích lũy được 7362 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 6332 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 6044 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15559 trả lời
  tích lũy được 5384 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT