Sự phát triển
của bé

Bố mẹ thay đổi vì con

Cảm ơn con đã giúp bố mẹ hoàn thiện hơn?

Thời gian cứ trôi qua, từ khi có con, mẹ biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, mẹ lắng nghe bố con nhiều hơn, mẹ tự biết điều chỉnh các thói quen xấu ảnh hưởng đến con từng ngày. Mẹ vẫn biết thời kỳ đầu còn có nhiều xáo trộn nên bố mẹ mới bất đồng, tiếng qua tiếng lại, cảm xúc của mẹ thì vỡ òa nên mẹ hay khóc đêm, cứ động tý là mẹ khóc, nhưng bây giờ, mẹ đã dịu lắng lại những cảm xúc của bản thân để cho con mẹ được vui vẻ và lành mạnh sau này. Mẹ và bố đã biết nghĩa cho con nhiều hơn những gì mẹ tưởng tượng.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT