Sự phát triển
của bé

Ben tập nói nhiều

Ben đã nói nhiều rồi!

Nay ben 21 tháng đã nói khá nhiều!
Mẹ bảo nhớ không…nhớ!
Mẹ bảo biết không…..Biết!
Mẹ bảo ăn không… Mum!
Mẹ bảo uống không… Mum
Mẹ bảo gọi cha dậy ăn sáng,……….cha…..mum
Mẹ bảo đi tắm nào…………..tắm tắm

Tuy chưa phát âm rõ nhưng nay con đã nói khá nhiều rồi! Yêu con
 

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT