Sự phát triển
của bé

Bà cố và cháu

Bà cố của Dâu

1 ngaỳ không biết bao nhiêu lần bà Cố cứ: Dâu ơi con đâu rồi, Bé Dâu đâu rồi. Dâu ơi xuống chơi với bà. Thương bà cố quá. già rồi, không được khỏe nhưng tối ngày dành chơi với em Dâu. em hay lật bà thi đau chân vẫn cố gắng lật em lại. cố gắng chơi với em. nói chuyện với em. Bà cố hay nói không biết có sống được tới lúc nghe em kêu, em gọi 2 từ Bà Chố ơi k ….Bà cố sống lâu trăm tuổi với bé Dâu nha. Yêu bà lắm

10628181_585203604964102_2253657099993977742_n-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT