Sự phát triển
của bé

21 tháng Ben xúc cơm tốt hơn rồi

Nay ben xúc cơm tốt hơn rồi nhé

Tầm hơn 19 tháng thì mẹ cho ben tập xúc cơm. Lúc đâyf em vẫy văng tung toé nhưng giờ ben xúc cơm tốt hơn rồi nhé!

Xem con xúc này

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT