avatar

Dung Nguyễn

Giới thiệu

Dung Nguyễn – Content Writer với 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mẹ và bé. Châm ngôn trong công việc: “Mọi bài viết hay trước tiên cần bắt đầu từ bài viết đúng”