Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đồng Như Nguyệt gửi bởi Lỗ Thị Thu Hà
  • Love
    2
  • 6 bình luận

Bé Voi được 17 tháng, biết làm nhiều việc, ra dáng lắm rùi. Đã đón được 2 cái Tết, đã biết gọi bố , gọi mẹ, biết chỉ mắt mũi miệng tai, biết con gà chich chích, con mèo meo meo,…

Bé 1 tuổi - 5 tháng
Ảnh của bé Đồng Như Nguyệt gửi bởi Lỗ Thị Thu Hà
  • Love
    2
  • 6 bình luận