Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Con gái đã được 6 tháng rồi, con đã biết 1 số thứ, mỗi lần con biết 1 thứ mới là ba mẹ lại \”khổ\” vì chiều theo con. Nhưng ba mẹ vui lắm vì sinh con ra trên đời.

Bé 6 tháng tuổi