Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Vũ Khôi Nguyên gửi bởi Nguyễn Thị Thuỳ Nhung
  • Love
    3
  • 4 bình luận

Lần đầu tiên Tôm được ra hiệu chụp ảnh:) mẹ phải làm đủ trò Tôm mới cười để chú thợ ảnh chụp! mẹ yêu Tôm nhiều lắm:*

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Vũ Khôi Nguyên gửi bởi Nguyễn Thị Thuỳ Nhung
  • Love
    3
  • 4 bình luận