Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyên Tịnh gửi bởi dk2d1ster@gmail.com
  • Love
    2
  • 4 bình luận

Dõi theo từng bước lớn khôn của con là cả một quá trình chăm sóc, tỉ mẫn của ba mẹ. Ba mẹ dành tất cả tình yêu thương của mình trong suốt tháng ngày con khôn lớn từ khi ẵm ngữa đến bây giờ con đã chạy và biết đi xe đạp.

Bé 3 tuổi - 4 tháng
Ảnh của bé Nguyên Tịnh gửi bởi dk2d1ster@gmail.com
  • Love
    2
  • 4 bình luận