Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    7
  • 10 bình luận

Từ lúc em sinh ra thì anh cả ở bên nội còn em ở bên ngoại. Chính vì vậy 2 anh em ít khi gặp nhau lắm. Nhưng mà 2 anh em rất là tình cảm.Yêu 2 con nhiều nhiều

Bé sơ sinh
  • Love
    7
  • 10 bình luận