Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Ngân Khánh gửi bởi Minh Thu
  • Love
    1
  • 0 bình luận

Gương mặt em lúc hai mẹ con nói chuyện, mặt đối mặt. Rồi đến cả lúc con chăm chỉ tập luyện, đều không quên nói chuyện với mẹ. Nét hồn nhiên và vui tươi của con làm mẹ không còn biết nghĩ điều gì khác nữa. Cảm ơn con gái yêu!!:razz: 😛

Ảnh của bé Ngân Khánh gửi bởi Minh Thu
  • Love
    1
  • 0 bình luận