Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Phạm Minh Khôi gửi bởi Ngoc Hoang King
  • Love
    2
  • 1 bình luận

Lúc này đã có nhiều hành động chứng tỏ King đã lớn. Đã nhận biết được nhiều thứ khiến cả nhà bất ngờ

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Phạm Minh Khôi gửi bởi Ngoc Hoang King
  • Love
    2
  • 1 bình luận