Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé NGUYỄN NGỌC MINH THƯ gửi bởi LUONG THI MINH THY
  • Love
    16
  • 8 bình luận

đây là hình lúc con được mẹ sinh ra mới 5 ngày cho đến khi con được một tuổi, con chụp chung với chị hai của con nè , các ba , mẹ, cô ,chú,… thấy con và hai giống nhau không?

Ảnh của bé NGUYỄN NGỌC MINH THƯ gửi bởi LUONG THI MINH THY
  • Love
    16
  • 8 bình luận