Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé hoang minh gửi bởi Đỗ Nhung
  • Love
    14
  • 18 bình luận

Mẹ vốn dĩ không phải là người thích chụp ảnh nhưng ngắm lại những hình ảnh của con mẹ lại nghĩ mình sẽ thay đổi sở thích. Mỗi lần ngắm con mẹ thấy mọi mệt mỏi của mẹ đều tan biến hết! Cảm ơn con vì con đã là con của mẹ!

Bé 2 tuổi - 7 tháng
Ảnh của bé hoang minh gửi bởi Đỗ Nhung
  • Love
    14
  • 18 bình luận