Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Minh Nhật gửi bởi Lê Thị Xuân Hoa
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Mẹ tiếc gương mặt bầu bĩnh này vì bây giờ rồng con của mẹ còi lắm, cái mặt gầy không như lúc này. Nuôi con vất vả vô cùng nhưng mẹ luôn hạnh phúc vì có con.

Ảnh của bé Nguyễn Minh Nhật gửi bởi Lê Thị Xuân Hoa
  • Love
    0
  • 0 bình luận