Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé LƯƠNG HIỂN KHÁNH gửi bởi TÔ THỊ THANH HOAN
  • Love
    4
  • 4 bình luận

Bé con của mẹ lúc mới 2 tháng đây. Dù lúc này con vẫn ngủ ngày cày đêm làm Bố mẹ và bà phải thay đổi giờ ngủ nhưng giờ con đã ngoan hơn và lém lỉnh lắm. Yêu con

Bé sơ sinh
Ảnh của bé LƯƠNG HIỂN KHÁNH gửi bởi TÔ THỊ THANH HOAN
  • Love
    4
  • 4 bình luận