Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bi gửi bởi Mẹ Bi
  • Love
    2
  • 2 bình luận

Về quê ngoại, bà ngoại vò lá giềng ra cho anh em nhà Bi béo và Nhất Quốc tắm, thích lắm, mát lắm và tốt lắm cả nhà nha!

Bé 8 tháng tuổi
Ảnh của bé Bi gửi bởi Mẹ Bi
  • Love
    2
  • 2 bình luận