Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Quỳnh Như gửi bởi Oanh Nguyễn
  • Love
    27
  • 5 bình luận

Cuối cùng ngày mẹ chờ mong cũng đến, con yêu mẹ được tròn 1 tuổi. Thôi nôi bé yêu của mẹ, vừa đặt xuống con yêu đã cầm tờ tiền lên săm xoi, chắc con yêu xem có phải tiền giả không? Cái rồi người ta thử vàng mới cắm mà con yêu thì bỏ tiền trong miệng cắn lun thủ xem đúng tiền giả không đây mà. ^^ Yêu con quá.

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Quỳnh Như gửi bởi Oanh Nguyễn
  • Love
    27
  • 5 bình luận