Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Cao Sơn Tùng gửi bởi Lê Thị Nguyệt
  • Love
    13
  • 6 bình luận

Chào tất cả các bạn. Tớ tên là Cao Sơn Tùng. Ở nhà mọi người gọi tớ là Tít. Tớ được 7 tháng rùi đó các bạn ạ.

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Cao Sơn Tùng gửi bởi Lê Thị Nguyệt
  • Love
    13
  • 6 bình luận