Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Thanh Duy gửi bởi Nguyễn Thị Ngọc Nhung
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Lần đầu tiên sinh nhật của anh 2 Ty có em Susu tham gia. Thời gian có giới hạn của ba mẹ con ở cùng nhau thật ấp áp, hp. Ước gì năm nào mẹ cũng tổ chức cho 02 con và có 2 anh em tham gia (^-^)

Bé 6 tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Thanh Duy gửi bởi Nguyễn Thị Ngọc Nhung
  • Love
    0
  • 0 bình luận