Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Hồ Công Phước gửi bởi Đỗ Dự
  • Love
    8
  • 12 bình luận

Lần đầu tiên được thấy ngoại sàng gạo, cu cậu mê lắm. Thấy lạ quá anh chàng cứ nắm gạo của bà đi rải khắp sân luôn;-)

Bé 1 tuổi - 8 tháng
Ảnh của bé Hồ Công Phước gửi bởi Đỗ Dự
  • Love
    8
  • 12 bình luận