Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé đỗ Quang Anh gửi bởi Đào Thị Huệ
  • Love
    42
  • 42 bình luận

Khi con gần 3 tuổi, con bị ốm phải đi viện tiêm, Khi con bị sốt con nhăn nhó, con khóc. Nhưng khi con đỡ sốt là con lại cười tươi như thế này đây. Mỗi ngày mẹ chỉ cần nhìn thấy con cười là mẹ hạnh phúc lắm rồi!

Bé 2 tuổi - 10 tháng
Ảnh của bé đỗ Quang Anh gửi bởi Đào Thị Huệ
  • Love
    42
  • 42 bình luận