Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Như Ngọc gửi bởi Đào Thị Yến
  • Love
    15
  • 11 bình luận

Con rất thích được Bố chụp ảnh, mỗi lần Bố chụp ảnh là con cười tít và con cũng muốn mình là nhà nhiếp ảnh thì phải. Vì vậy con cố với cho bằng được chiếc điện thoại của Bố

Bé 6 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Như Ngọc gửi bởi Đào Thị Yến
  • Love
    15
  • 11 bình luận