Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Lê Nguyễn Khánh Băng gửi bởi Nguyen Ngoc Anh
  • Love
    20
  • 3 bình luận

Mỗi lúc con cười, mỗi lúc con cất tiếng nói bi bô là lòng mẹ cảm thấy nhẹ nhàng, bao nhiêu mệt mõi đều tan biến. Mặc dù con không phải là đứa con đầu lòng của mẹ, nhưng tình yêu mẹ dành cho con cũng giống như lần đầu được làm mẹ của mẹ, mẹ yêu con vô điều kiện. Cảm ơn con vì con đã đến bên mẹ!!!

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Lê Nguyễn Khánh Băng gửi bởi Nguyen Ngoc Anh
  • Love
    20
  • 3 bình luận