Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Thạch Kim Ngân gửi bởi Mẹ Nha Đam
  • Love
    3
  • 10 bình luận

Con 3 tháng tuổi, thích bú mẹ, không thích bú bình. Món ăn yêu thích: Gặm tay (dự vài táng nữa có món gặm chân)! Thích được nói chuyện, thích được đi chơi. Ghét bị bỏ nằm 1 mình!

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Đỗ Thạch Kim Ngân gửi bởi Mẹ Nha Đam
  • Love
    3
  • 10 bình luận