Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Thạch Kim Ngân gửi bởi Mẹ Nha Đam
  • Love
    2
  • 5 bình luận

2m14d để nắm sấp, con đã có thể ngóc cao đầu và giữ lâu thât lâu. Mẹ đọc thông tin, thấy nói, cho con nằm sấp để tập cơ cổ với mau biết lật. Mới được 3 ngày tuổi con đã nằm nghiêng làm mẹ với ngoại hết hồn, nghĩ con sẽ sớm biết lật. Cơ mà tới nay, con chả có tín hiệu gì cả. Chắc lại như anh 2, hơn 3 tháng mới biết lật rồi!

Bé 2 tháng tuổi
Ảnh của bé Đỗ Thạch Kim Ngân gửi bởi Mẹ Nha Đam
  • Love
    2
  • 5 bình luận