Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Binbin gửi bởi Kevin Kim
  • Love
    1
  • 10 bình luận

Em mà trầm tĩnh là chị phải năng động, thì cái nhà nó mới yên, chớ 2 anh chị đều quậy thì toi cái nhà mất.

Chụp tại OPPA Studio
https://www.facebook.com/oppababystudio

Bé đang lớn > 4 tuổi
Ảnh của bé Binbin gửi bởi Kevin Kim
  • Love
    1
  • 10 bình luận